ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟินบินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวฟินบินตรง จอร์เจีย คอเคซัส A 6วัน 4คืน บิน(XJ)


เที่ยวจอร์เจีย คอเคซัส 6วัน 4คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมนาริคาล่า รูปปั้น Mother of a Georgia วิหารสเวติสเคอเวรี่ วิหารจวารี ไล่ไวน์บูคาร์นี่ เมืองถ้ำอุพลิสซิเค่ เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย ป้อนอนาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมแสดงดนตรี
29,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ – ทบิลิซี่ - มิสเคต้า–วิหารสเวติสเคอเวรี –วิหารจวารี -ไร่ไวน์มูคาร์นี่ –ทบิลิซี่
 • วันที่

  3

  กอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน-อุพลิสชิเค่ -ทบิลิซี่ - เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - สะพานสันติภาพ
 • วันที่

  4

  ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย-คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – ทบิลิซี
 • วันที่

  5

  ป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia- มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์คี –โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่ - ช้อปปิ้ง Rustaveri - ดินเนอร์+ไวน์+โชว์
 • วันที่

  6

  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 ส.ค. 63 - 13 ส.ค. 63 31,990 31,990 30,990 4,990 - - 35
12 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 31,990 31,990 30,990 4,990 - - 35
16 ส.ค. 63 - 21 ส.ค. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
20 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
24 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
28 ส.ค. 63 - 02 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
01 ก.ย. 63 - 06 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
05 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
09 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
13 ก.ย. 63 - 18 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
17 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - เต็ม เต็ม
21 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - 35
25 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - เต็ม เต็ม
29 ก.ย. 63 - 04 ต.ค. 63 29,990 29,990 28,990 4,990 - - W/L W/L

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน